אתר הגיוס של משרד הביטחון

טופס קורות חיים

 
אין למלא תכנים מסווגים בטופס זה

שאלון למועמד - טופס מילוי פרטים / הגשת מועמדות

הסבר מקדים בטרם מילוי השאלון

הבהרה:

המאגר נועד בין היתר לאיתור מועמדים פוטנציאליים לתפקידים כממלאי מקום למשרות שמתפנות באופן זמני ולתקופות קצובות ולמשרות הפטורות מחובת מכרז פומבי.
לצורך הגשת מועמדותך במכרז, בהתאם לחוק שירות המדינה (מינויים), מוצע לעקוב אחר המכרזים המתפרסמים מעת לעת בעיתונות ובאתר האינטרנט של נציבות שרות המדינה.

על המשרד:

משרד הביטחון עוסק במגוון של נושאים ופעילויות. בצד פעילות רבה בנושא ההרכשה עבור צה"ל, המשרד עוסק גם בתחומים כגון השיקום, ההנצחה והנחלת המורשת.

התחומים העיקריים בפעילות המשרד הם:

 • רכש עבור צה"ל של: מוצרים, פריטים, מערכות לחימה, פיתוח, בינוי ושירותים
 • ניהול ובקרת תקציב הביטחון
 • נושאי מחקר ופיתוח
 • שיקום נכי צה"ל ובני המשפחות השכולות, הנצחת החללים שנפלו במערכות ישראל
 • קשרי חוץ ביטחוניים
 • יצוא ביטחוני
 • תשתיות לאומיות הנוגעות למערכת הביטחון
 • נושאי ביטחון ואבטחה של גופי מערכת הביטחון
 • נושאים נוספים כגון: נכסים, תביעות וביטוח, מוזיאונים, מכירות, שינוע ימי ואווירי, תובלה יבשתית, קשר ותקשורת, פעילות בקרב הנוער לפני גיוסו וכמובן, כל הנושאים והתחומים המאפיינים ארגון ממשלתי, כגון: משאבי אנוש, ארגון ומינהל, מחשוב, משפטים, כלכלה, כספים, תקציבים ,ביקורת ועוד.
 • משהב"ט נותן גם שירותים לציבור יעודי ולציבור הרחב: פעילות אגף השיקום המיועדת לנכי צה"ל ובני המשפחות השכולות, הנצחת חללי מערכות ישראל, הנחלת המורשת באמצעות המוזיאונים, טיפול בחיילים משוחררים, העמדת מסמכי ארכיון לעיון הציבור ועוד.

מועמד יקר, לפניך טופס הגשת מועמדות לתפקידים השונים והמגוונים במשרד הביטחון.

לפני מילוי הטופס אנו ממליצים לקרוא את הוראות המילוי:

שלב א':

בשלב ראשון תתבקש להזין שם פרטי, שם משפחה ותעודת זהות כמו כן תתבקש להזין מספר טלפון נייד אליו ישלח קוד גישה.
את קוד הגישה יש להזין במסך שאחריו, רק לאחר מכן יתאפשר המשך מילוי הטופס.

שלב ב':

הליך מילוי הטופס מורכב ממספר שלבים בהם יש להזין את הנתנונים בהתאם למוסבר.
בחירת האשכול אליו הינך מבקש להגיש מועמדות

 • רכש- בכללותו רכש פרויקטלי, רכש מערכות ציוד ושוטף
 • כספים, תקציבים, כלכלה
 • תפעול משק ולוגיסטיקה- בכללותו שינועעבודה בתנאי שטח / חוץמצריך שליטה בתחום טכני, תפקיד שירותי
 • בינוי, מערכות והחזקה- שליטה בתחום טכני/ בקרתיבמטה האגף או עבודת חוץ
 • משאבי אנוש- ארגוני/ מינהליתודעת שירות גבוהה
 • רווחה ומינהלה- ארגוני/ מנהלי, תפקיד שירותי
 • קשרי חוץ ויצוא ביטחוני- שליטה טובה בשפה האנגלית, עם עדיפות לשפות נוספות בנוסף ידע בתחום שיווקי וטכני
 • מחקר, פיתוח, פרויקטים
 • מחשוב ותקשוב- ידע טכני, תחום ייעוצי/ שירותי
 • ביטחון אבטחה ומצבי חירום- בקרה, בחלקו דורש יכולת הדרכה
 • אבטחה- עבודה בתנאי שטח / חוץ
 • משק לשעת חירום- עבודה בתנאי שטח / חוץ מצריך יכולות הדרכה, ידע בתחום ייעוצי
 • ארגון בקרה וביקורת
 • תיעוד, רישום, ושימור ידע
 • קיימות גם משרות בתחום גרפיקה, צילום וכו'- מצריך ידע טכני, תפקיד שירותי
 • עובדים סוציאליים- דרושה רמת שירותיות גבוהה
 • רופאים
 • משפטנים- יעוץ משפטי ובקרה

שלב ג':

בשלב זה יוצג של קורות החיים כפי שמולאו באתר.

שלב ד':

מסך אישור קליטת הבקשה.